Flag of Sweden
Andreas Rejbrand’s Website

Tecknet semikolon

Ett av de allra vanligaste språkfelen i dagens skriftliga svenska är felaktig användning av tecknet semikolon (;). Det är i själva verket så illa att jag misstänker att nyproducerade texter oftare använder tecknet felaktigt än korrekt.

Låt oss först titta på hur tecknet används på rätt sätt. Tecknet semikolon (;) används mellan huvudsatser, som skulle kunna separeras med punkt och stor bokstav, men som innehållsmässigt hör ihop lite extra. Ibland säger man att semikolon används där punkt känns för starkt och komma för svagt. [Men den formuleringen tycker jag själv inte riktigt om. Gissa varför.]

Här kommer några korrekta exempel på bruk av semikolon:

Notera att semikolon avgränsar två fullständiga huvudsatser, och att vi faktiskt skulle kunna byta ut tecknet mot punkt och stor bokstav. Men eftersom de två huvudsatserna i respektive exempel hör ihop innehållsmässigt, så kan vi få lite bättre flyt (och mer elegans!) i texten genom att använda semikolon i stället för punkt och stor bokstav.

Semikolon skall dock inte användas för ofta. I en längre text på några A4-sidor brukar det sällan förekomma mer än en handfull semikolon (i korrekt bruk).

Notera återigen att tecknet semikolon används mellan huvudsatser. Följande exempel är alltså felaktigt, eftersom den högra satsen bara är en bisats:

Det skall naturligtvis vara

Jag nämnde i början av artikeln att tecknet semikolon mycket ofta används felaktigt. Problemet är att folk använder tecknet i stället för kolon! Nedan följer ett typexempel på felaktigt bruk av semikolon:

Naturligtvis skall det vara

Vid ”presentation” används ju kolon. Dessutom är det ju uppenbart så att ”Stockholm, Linköping och Malmö” inte är en fullständig huvudsats.

Om man har svårt för att se huruvida semikolon kan användas i ett konkret exempel, kan man pröva att ersätta det med punkt och stor bokstav. Båda meningarna (både till vänster och till höger) skall då vara fullständiga meningar, med verb ”och allt”. Dessutom, om man vet hur kolon kan användas och inser att kolon skulle fungera bra, då är det förmodligen bättre att använda kolon (det är också stor risk för att semikolon vore felaktigt).

Den gyllene regeln är däremot:

Om du inte vet hur tecknet semikolon skall användas, använd det inte!

Felaktigt bruk av semikolon är väldigt vanligt, och tyvärr är det positiv feedback som råder här: ju fler som använder semikolon felaktigt, desto fler kommer att lära sig fel, och börja använda tecknet felaktigt, och så vidare. Det sprids som en epidemi.

Mer information:

På rejbrand.se:

Externt:


Show all news items.

Only show the most recent news items.