Flag of Sweden
Andreas Rejbrand’s Website

News

Särskrivningar

Längst uppe på SVT.se kan nu följande text beskådas:

Caroline af Ugglas tolkar den gamla X-models hiten Två av oss.

Notera särskrivningen av "X-models-hiten". Det här är en uppenbar särskrivning, även om sammansättningen i det här fallet är lite mer komplicerad än vanligt. Det är, som jag ofta nämner, på tok för vanligt med språkfel på SVT.se. En praktisk lösning vore att SVT anställde en språkvårdare som läste igenom alla publicerade texter och som har möjlighet att direkt göra ändringar i texterna (samt då och då ge feedback till den ursprungliga skribenten).


Show all news items.

Only show the most recent news items.