Flag of Sweden
Andreas Rejbrand’s Website

News

Norsk minister om homosexualitet

En av Norges nya ministrar har ifrågasatt lämpligheten i att yngre barn informeras om homosexualitet. Hon säger till sitt försvar att det är en ”debatt” som man bör ”våga ta”. På den punkten håller jag helt med henne (även om jag ogillar modeord som ”debatt” och ”våga ta”). Däremot bör det inte bli någon långvarig debatt, eftersom svaret är mycket enkelt: ja, det är lämpligt. (Jag kan inte komma på ett enda argument varför det inte vore lämpligt.) I praktiken, med tanke på hur dimmig logik många människor har, är jag emellertid rädd för att debatten faktiskt blir ganska lång.

Det vore fördelaktigt om våra toppolitiker kunde undvika att begå de mest uppenbara tankefelen.


Show all news items.

Only show the most recent news items.