Flag of Sweden
Andreas Rejbrand’s Website

Apostrof, inte accent!

Jag såg just rubriken

EU-motståndaren: ”It´s not race, it´s space

på SVT.se. Det som gjorde att jag uppmärksammade artikeln i den långa listan med artikelrubriker var det felaktiga bruket av accent i stället för apostrof – sådant observerar jag direkt. Här använder författaren ´ (U+00B4: ACUTE ACCENT) som apostrof, vilket är tokigt. ´ är inte en apostrof; det är ett accenttecken. Naturligtvis måste man använda apostrof (', U+0027: APOSTROPHE) eller, hellre (om tekniskt möjligt), typografisk apostrof (’, U+2019: RIGHT SINGLE QUOTATION MARK):

EU-motståndaren: "It's not race, it's space"

EU-motståndaren: ”It’s not race, it’s space

Accenttecknet är till för att placeras ovanför andra bokstäver: á, é, ó, í.


Show all news items.

Only show the most recent news items.