Flag of Sweden
Andreas Rejbrand’s Website

Apostrof, inte accent – del 2

Härom dagen uppmärksammade jag SVT:s felaktiga bruk av akut accent som apostrof. Artikelförfattaren svarade på min feedback och påpekade att skribenterna vanligtvis kan skilja på accent och apostrof, men hon kunde inte förklara hur rubriken blev som den blev den här gången. (Min hypotes sedan ett drygt år är att rubriker och bildtexter på SVT.se skrivs av andra personer än artiklarnas huvudförfattare, så även om en artikels huvudförfattare är en god skribent så kan dessa ”andra personer” introducera fel i artikelns specialtexter.) Hur det än förhåller sig med den saken så kvarstår emellertid det faktum att sammanblandning av apostrof och accenter är ett mycket vanligt förekommande fel när främst privatpersoner skriver texter på engelska.

Svenskt tangentbord för Windows-dator med tangenterna för accenter och apostrof markerade.Detta grundar sig troligtvis i bristande kunskap om digital typografi. På bilden intill visas ett svenskt standardtangentbord för en Windows-dator. I bilden är dels tangenten med de två accenterna (överst: grav accent; underst: akut accent) markerad, dels tangenten med apostrofen (och asterisken ovanför). När man trycker på tangenten med accent (med eller utan ⇧ Shift) så infogas inget tecken. Om man däremot trycker på t.ex. tangenten E direkt efteråt så infogas tecknet é (U+00E9: LATIN SMALL LETTER E WITH ACUTE) eller è (U+00E8: LATIN SMALL LETTER E WITH GRAVE). Accenterna är alltså till för att placeras ovanför andra bokstäver. Man kan också infoga ett fristående accenttecken, såsom ´ (U+00B4: ACUTE ACCENT), genom att trycka på mellanslag direkt efter accenten. (Detta torde främst vara önskvärt om man vill diskutera accenttecknet i sig, som jag gör nu.)

Exempel på accenter:

idé, à la carte, Gustaf Dalén

Apostrofer används mycket sällan i svenska språket. Bland de mycket sällsynta förekomsterna ses främst skriftliga representationer av talspråkliga uttryck som sta’n (kort för staden). Apostrof används emellertid mycket ofta i engelska språket, dels för att markera genitiv, dels i sammandragningar:

Isn’t he cute? I can’t stop looking at him! But I’d better start doing my homework now. I think I’ll start with mathematics, because it’s so fun.

Have you seen Dave’s book? I found the cat’s toys.

Som nämnt är det ett vanligt förkommande fel när svenskar skriver engelska texter att de använder en fristående accent i stället för apostrofen. När svenskar skriver texter på svenska är detta misstag betydligt mindre vanligt, av den enkla anledningen att apostrofer nästan aldrig används i svenskan. Däremot förekommer det inte sällan att svenskar felaktigt använder apostrof vid genitiv även när de skriver på svenska. Detta är helt fel – på svenska används inte apostrofgenitiv! Även om det heter Dave’s book på engelska, så heter det Davids bok på svenska, utan apostrof. Följande text är därför felaktig:

Karl’s bryggeri [Fel‼]

Det heter Karls bryggeri, utan apostrof. Ibland ser man texter som

Karl´s bryggeri [Fel‼ Fel‼]

där det är en akut accent i stället för apostrof. Detta är alltså dubbelt fel. Dels skall inte accenten används som apostrof, dels skall inte apostrofgenitiv används över huvud taget! Även varianten

Karl`s bryggeri [Fel‼ Fel‼ Fel‼]

med en grav accent förekommer. Detta är extremt fel. Den grava accenten ser inte ut som en apostrof. Men även om det hade varit en akut accent hade det varit fel, för accenter är inte apostrofer. Men även om det hade varit en apostrof hade det varit fel, för apostrofgenitiv används inte i svenska skriftspråket.


Show all news items.

Only show the most recent news items.