Flag of Sweden
Andreas Rejbrand’s Website

News

Genitiv i svenskan

I förrgår påminde jag om att apostrofgenitiv inte används i svenska språket. Så medan man skriver John’s car på engelska, heter det Johans bil på svenska. Tyvärr är det ett vanligt förekommande fel att kanske speciellt (svenska) namn på mindre företag trots detta använder apostrofgenitiv, som Anna’s bullar & tårtor, vilket är helt fel. (Ännu mer fel är det förstås om man dessutom använder accent i stället för apostrof: Anna´s bullar & tårtor eller Anna`s bullar & tårtor.) Det enda rätta är Annas bullar & tårtor.

Däremot använder man i svenska språket kolon före genitiv-s:et om substantivet är en initialförkortning som versaliseras eller uttalas bokstav för bokstav, en kod, avslutas med en siffra eller är en annan typ av ”specialtext”. Om en person vid namn Per Eriksson får för sig att starta en kemtvätt fungerar sålunda följande företagsnamn: Pers kemtvätt, Erikssons kemtvätt och PE:s kemtvätt.

Dagens artikel inspirerades av en målad bil jag såg när jag promenerade till ICA Maxi. På bilen stod ett företagsnamn som skulle motsvara PE`s kemtvätt i vårt exempel. Detta är extremt fel: för det första används inte apostrofgenitiv alls i svenskan (men däremot kolon i fallet med initialförkortning), för det andra är ` en accent och inte en apostrof, och för det tredje är den grava accenten ` inte ens lik en apostrof!


Show all news items.

Only show the most recent news items.