Flag of Sweden
Andreas Rejbrand’s Website

News

Inte mitt liv

En gång under högstadiet beklagade jag mig att ”det här är inte min dag” (eller så var det ”vecka” – jag minns inte riktigt), varpå en klasskamrat svarade ”det här är inte ditt liv”. Det är kanske det mest sanna som någon någonsin sagt till mig.


Show all news items.

Only show the most recent news items.