Flag of Sweden
Andreas Rejbrand’s Website

News

Matematisk analys

Jag har i dag publicerat ett utkast till första delen (av omkring tio) av min bok om matematisk analys. Utkastet är på lite drygt 160 sidor och innehåller en nästan fullständig matematisk grundkurs, med utblickar.


Show all news items.

Only show the most recent news items.