Flag of Sweden
Andreas Rejbrand’s Website

News

IFS-fraktaler

Jag skrev ett litet datorprogram för att skapa IFS-fraktaler och renderade några bilder med det.

Sierpinski-triangeln animeras till T-square-fraktalen


Show all news items.

Only show the most recent news items.