Flag of Sweden
Andreas Rejbrand’s Website

MAI söker universitetsadjunkter

Jag såg just att MAI söker universitetsadjunkter. Jag vet inte om jag skall skratta eller gråta, eller helt enkelt gå till Pizza Hut.

Nåväl, en stor del av dessa tjänster verkar handla om tekniskt basår, vilket inte ligger i mitt intresse. Så jag kanske kan hålla mig från både skratt och gråt.

Uppdatering (2015-02-05 19:18:06): Vi kan göra det här till en övning i svenska skrivregler, i stället. Rubriken på den länkade sidan är ”Universitetsadjunkt i Matematik” som bryter mot svenska skrivregler, eftersom det inte finns någon anledning att versalisera ”Matematik”. En bättre titel är sålunda ”Universitetsadjunkt i matematik”.


Show all news items.

Only show the most recent news items.