Flag of Sweden
Andreas Rejbrand’s Website

SJ:s ägandeform

Varför envisas SJ med att skriva genitivformen av det egna företagsnamnet utan det erforderliga kolonet? SJ skriver konsekvent ”SJs”, vilket bryter mot fasta svenska skrivregler (det heter ”SJ:s”). Det verkar onekligen som om SJ har som regel att bryta mot den här språkregeln i den här situationen, vilket är olyckligt eftersom SJ:s kunder (i synnerhet yngre eller ovana skribenter) därmed riskerar att ta efter och lära sig fel.


Show all news items.

Only show the most recent news items.