Flag of Sweden
Andreas Rejbrand’s Website

Språkbruket i en pocketbok

Jag läser mycket sällan skönlitteratur, men var nyligen tvungen att läsa Egalias döttrar av Gerd Brantenberg i översättning av Ebba Witt-Brattström. Språkbehandlingen i boken är pinsamt dålig för att vara en tryckt bok. Först och främst kryllar boken av rester av en tidigare avstavningsprocess:

kvinno-yrke, väm-jelse, hem-ligt, krus-bärssylt, faderskaps-beskyddad, fram-för, för-hållande, frukt-träden, kri-gen, mat-lagren, skratt-ade, mans-saksmännen, bru-tala, ceremoni-mästaren, ri-iket, natu-ren, man-ligt, obe-kväma, undersökning-arna, strids-tuppen, per-versa, kolsyre-assimilationen, hän-derna, ...

Naturligtvis skall bindestrecket vara där när dessa ord delas på två rader, men i de aktuella fallen ligger båda delarna intill varandra på samma rad, och då skall det inte vara något bindestreck mellan dem. De här språkbristerna kan förklaras med ett tekniskt missöde i ordbehandlaren tillsammans med en i det närmaste fullständig avsaknad av korrekturläsning. Värre kan man sålunda anse att följande fel är (där man inte kan skylla på sin ordbehandlare):

På sidan 207 har vi (nästan) ett typexempel på felaktigt bruk av tecknet semikolon:

På valsedeln fanns inte mindre än åtta partier; Demokratiska Egalisterna, Folkliga Jämlikhetspartiet, Egalitära Folkpartiet, Egalitär-Demokratisk Samling och Egalistiska Demokraterna, de fem äldsta partierna.

Man kan också notera att 8 ≠ 5, så ett kolon i betydelsen ”nämligen” hade förvisso gjort grammatiken korrekt, men inte semantiken. På samma sida har vi ännu ett felanvänt semikolon:

Dessutom hade det dykt upp ett nytt parti; det matraxistiska aktionspartiet Kort Process (KP), som [...].

Även på sidan 135 har vi ett mycket tveksamt semikolon.

Vidare har vi ett exempel på dubbla avgränsare:

[...] ett kvinnoyrke, (sjökvinna), han tvingats klämma [...]

Även en förekomst av en akut accent felaktigt använd som apostrof finns att beskåda:

Women´s

Slutligen vill jag minnas att jag såg ett par tryckfel där punkt eller komma saknades. Jag förväntar mig bättre språk i en publicerad, tryckt bok, men till saken hör (antar jag) att den aktuella boken kommer från ett mindre förlag.

Förresten, första ordet i boken är ”irektör”.


Show all news items.

Only show the most recent news items.