Flag of Sweden
Andreas Rejbrand’s Website

Sommarens arbete

I dag började jag andra terminen på läkarprogrammet. Under sommaren hann jag med ganska mycket. Först läste jag ut den underbara läroboken i cellbiologi, och sedan läste jag om hela Guyton–Hall, eftersom det var några år sedan jag senast läste den från pärm till pärm. Samtidigt passade jag på att skapa en lång rad medicinska artiklar i ordboken Wiktionary, som jag sedan länge varit mycket aktiv i. Totalt sett blev det ungefär sjuhundra nya medicinska artiklar, se den här nästan fullständiga listan. Tyvärr hann jag inte skriva så många artiklar jag hade önskat; bland annat hade jag velat skriva mer om njurarna, medan lungor och immunsystem inte hanns med alls.

Jag hade också planerat att skriva ett eller ett par nya kapitel i min lärobok i matematisk analys under sommaren, men det hanns inte heller med, eftersom medicinläsandet och -artikelförfattandet tog all min tid.

Utöver medicinartiklarna skapade jag en ännu större mängd artiklar om vanliga svenska ord, och också några hundra artiklar om Unicode-tecken, så jag är trots allt ganska nöjd med sommarens arbete.


Show all news items.

Only show the most recent news items.