Flag of Sweden
Andreas Rejbrand’s Website

SVT och svenska språket: särskrivning

Under hela dagen har följande ruta visats nästan överst på svt.se:

Skärmdump från svt.se där ordet "Star Wars-filmen" är särskrivet (d.v.s. bindestrecket saknas mellan "Wars" och "filmen").

Under någon eller några timmar var rutan dessutom huvudrutan på startsidan, d.v.s. den var flera gånger så stor och allra överst. Problemet är givetvis särskrivningen av ”Star Wars-filmen”.


Show all news items.

Only show the most recent news items.