Flag of Sweden
Andreas Rejbrand’s Website

Video på SVT

Sedan en tid tillbaka (veckor eller månader) har SVT använt en ny mediaspelare, i synnerhet på sina regionala sidor. Den är säkert jättebra, men den fungerar inte alls i Mozilla Firefox, en av de vanligaste webbläsarna på marknaden (dock troligtvis en bit efter Internet Explorer, Google Chrome, Safari och mobila webbläsare). Jag tycker det är dåligt av SVT att helt ignorera en troligtvis ganska stor del av användarna.

Detta är lite av motsatsen till hur jag själv ser på kompatibilitet. Kom ihåg att jag, när jag senast skrev om koden för min webbplats, även såg till att så mycket som bara möjligt fortfarande fungerar i Internet Explorer 5.5 under Windows 95!


Show all news items.

Only show the most recent news items.