Flag of Sweden
Andreas Rejbrand’s Website

Testa om datorns ljud fungerar

Dialogrutan Kör (Win+R) är egentligen till för att starta program (eventuell med kommandoradsargument), öppna mappar och filer, öppna Internetadresser, skapa nya e-postmeddelanden etc.:

cmd
winword
charmap
control mouse
iexplore https://rejbrand.se/rejbrand/news.asp
C:\WINDOWS\System32
C:\WINDOWS\win.ini
www.svt.se
mailto:andreas@rejbrand.se

Sedan Windows Vista kan emellertid de flesta av dessa funktioner mycket snabbare utföras med textfältet direkt i startmenyn, som också är en sökfunktion i realtid (bland annat kan man söka på ”Word” i stället för att köra ”winword”, eller ”teckenupp...” i stället för att köra ”charmap”). Trots detta kan dialogrutan Kör ändå vara ett bra alternativ ifall man t.ex. vill undvika att sätta igång en sökning, eller om Win+R är en alltför hårt inarbetad vana.

Häromdagen såg vi att dialogrutan Kör, eller egentligen dess textfält, också kan användas för att ta bort formateringsinformation från urklipp, mer precist för att göra om formaterad text till oformaterad text i urklipp. (Detta fungerar också med textfältet direkt i startmenyn i Windows Vista och Windows 7.)

En annan sak som jag själv använt dialogrutan till länge är att snabbt avgöra om datorns ljudutmatning fungerar i alla led. Det är nämligen så att Windows standardtextfält spelar upp en ljudsignal om ett ogiltigt kortkommando används, t.ex. Ctrl+Q. Så för att snabbt avgöra om ljudutmatningen fungerar, tryck bara Win+R, Ctrl+Q, Esc.

Dessa tips fungerar ända ned till Windows 95.


Show all news items.

Only show the most recent news items.