Flag of Sweden
Andreas Rejbrand’s Website

Matematisk konst: skuggor av en fjäril

Konstverk med en fjäril och de skuggor den producerar mot tre ortogonala plan.

Bilden är skapad av ett enkelt program i min matematikmjukvara AlgoSim. Fjärilen är en fjärilskurva ritad på en hyperbolisk cylinder, och sedan roterad med hjälp av en produkt av enkla rotationsmatriser. De uppenbara projektionsmatriserna används för att ortogonalprojicera fjärilen på de tre koordinatplanen i rummet.


Show all news items.

Only show the most recent news items.