Flag of Sweden
Andreas Rejbrand’s Website

Matematisk konst: en sval sommarnatt

En bild av en sval sommarnatt där böljande kullar med en Sommar-skylt syns bakom en diskoliknande miljö med växter under öppen himmel.

Bilden är skapad av ett enkelt program i min matematikmjukvara AlgoSim. Kullarna är gaussiska och växterna bygger på den plana kurvan ρ = |sin 100φ| cos2 4φ ritad på rotationsytan som ges av kvadratrotsfunktionen.


Show all news items.

Only show the most recent news items.