Flag of Sweden
Andreas Rejbrand’s Website

Rejbrand Text Editor 3.0.0.2

Jag har de senaste dagarna uppdaterat min texteditor till version 3.0.0.2. Bland annat följande buggfixar och förbättringar har implementerats:

Dessutom har följande nya funktioner implementerats:


Show all news items.

Only show the most recent news items.