Flag of Sweden
Andreas Rejbrand’s Website

Språkvård: Kolon används vid ändelse på specialtext

Jag har förtydligat min artikel om språkvård genom att först prata om genitiv av förkortningar specifikt och sedan om ändelser på specialtext i allmänhet.


Show all news items.

Only show the most recent news items.