Flag of Sweden
Andreas Rejbrand’s Website

Blinda robotar

Att basera undervisningen på ”pedagogisk forskning” eller en ”pedagogisk metod” är som att låta blinda robotar måla tavlor.


Show all news items.

Only show the most recent news items.