Flag of Sweden
Andreas Rejbrand’s Website

Etik: Olika svårighetsgrader

Jag tror att det som jag avskyr allra mest i världen, det är när människor brister i sina försök att förstå hur andra människor har det, tänker och känner, och i sina handlingar uppvisar avsaknad av empati.

Men varför skriver jag då så lite om sådant på min webbplats, och så mycket om t.ex. språkfel?

Anledningen är att det är förhållandevis enkelt att påverka folks språkbruk, men att få en människa att se på världen med nya ögon och ändra sin inbyggda moraliska kompass, det har enligt mina erfarenheter en svårighetsgrad någonstans mellan ”mycket svårt” och omöjligt.


Show all news items.

Only show the most recent news items.