Flag of Sweden
Andreas Rejbrand’s Website

Svar från CSN

CSN har svarat på brevet jag skickade till dem. Som väntat får jag inget extra studiestöd, d.v.s. min begäran avslogs.


Show all news items.

Only show the most recent news items.