Flag of Sweden
Andreas Rejbrand’s Website

Trygghet

En arm med ett patientband kring handleden.

Jag har fortfarande på mig patientbandet jag fick på avdelning 38. Det påminner mig om den relativa tryggheten på avdelningen.


Show all news items.

Only show the most recent news items.