Flag of Sweden
Andreas Rejbrand’s Website

Hjälper för stunden

En del lösningar hjälper bara för stunden. Men ett liv är en ändlig följd av stunder, så om lösningen bara inte orsakar skada i längden, så är den ändå mycket välkommen.


Show all news items.

Only show the most recent news items.