Flag of Sweden
Andreas Rejbrand’s Website

Mer från HAN

HAN begärde ett nytt yttrande från mig. Jag bröt ihop och orkade bara kladda ner lite ord i vad som kan vara det språkligt sett sämsta dokument jag någonsin författat: HAN-brev 2.


Show all news items.

Only show the most recent news items.