Flag of Sweden
Andreas Rejbrand’s Website

Besvikelse

Den trygga känslan när man möter polispatrullen ersätts alltför snart av ilska och hopplöshet när läkaren påbörjar sitt övergrepp.


Show all news items.

Only show the most recent news items.