Flag of Sweden
Andreas Rejbrand’s Website

Insekt på vattenyta

Med lite digital bildbehandling kan man göra om ett fotografi på en fjädermygga utanför fönstret till en bild av en insekt som står på vattenytan i en sjö:

Fotografi på fjädermygga på fönsterglas sedd underifrån, digitalt bearbetad så att det ser ut som om insekten står på vattenytan i en sjö.


Show all news items.

Only show the most recent news items.