Flag of Sweden
Andreas Rejbrand’s Website

News

Grönska

Vägen jag går till och från jobbet är så vacker nu. Grönskan är nästan överväldigande.

En slingrande asfalterad gångväg genom ett grönskande skogsparti en dag i slutet av maj. Otaliga lövträd, varav en björk, omger gångvägen och marken är även den täckt av grönska. Några mossbeklädda stenblock ligger mellan träden. En parkbänk står till vänster; två moderna lyktstolpar syns på höger sida.

När jag går här kan jag ta ett djupt andetag och låta mig uppfyllas av harmonin i naturen, lägga alla sorger och besvär åt sidan. Inget av det syns här.


Show all news items.

Only show the most recent news items.