Flag of Sweden
Andreas Rejbrand’s Website

Antagen till läkarprogrammet

Som nämnt sökte jag till läkarprogrammen som börjar i vår. Jag sökte till landets samtliga läkarprogram, och fick i dag reda på att jag blivit antagen på mitt förstahandsval, d.v.s. Linköping (bland annat eftersom jag bor där). Tyvärr verkar det som om jag inte har råd att finanisera utbildningen.


Show all news items.

Only show the most recent news items.