Flag of Sweden
Andreas Rejbrand’s Website

Matematisk typografi in i språkvårdsartikeln

Tidigare i vår skrev jag en kort artikel om vanliga nybörjarfel inom matematisk typografi. Jag har sedan dess insett att dessa fel är så pass vanliga, och matematisk typografi så pass vanlig inom många områden i samhället, att det är värt att infoga den korta artikeln i min språkvårdartikel, vilket jag nu gjort.


Show all news items.

Only show the most recent news items.