Flag of Sweden
Andreas Rejbrand’s Website

Sommarens arbete

Under sommaren har jag fått ganska mycket arbete gjort:

Förra sommaren skapade jag 2000 nya ordboksartiklar, varav drygt 700 om medicin. Att det blev färre den här sommaren berodde på att texteditorskontrollen och Rejbrand Text Editor tog ganska lång tid.

Över lag är jag emellertid mycket nöjd med sommarens arbete.


Show all news items.

Only show the most recent news items.