Flag of Sweden
Andreas Rejbrand’s Website

Reflection in curved surfaces

All images are taken from the series on the AlgoSim mirror simulator.

Click a thumbnail image to view the original-size image.

Sphere

Reflektion i en sfärisk yta.

Reflektion i en sfärisk yta.

Sfärisk spegel, liten krökningSfärisk spegel, medelstor krökningSfärisk spegel, stor krökning

Förstoring av den misslyckade skärningspunkten hos den sfäriska spegeln med liten krökning

Download video: MP4 (h.264), OGG (Theora), animated GIF

Paraboloid

Reflektion i en parabolisk yta.

Reflektion i en parabolisk yta.

Parabolisk spegel, liten krökningParabolisk spegel, medelstor krökningParabolisk spegel, stor krökning

Förstoring av skärningspunkten hos den paraboliska spegeln med liten krökning

Download video: MP4 (h.264), OGG (Theora), animated GIF

The graph of the hyperbolic cosine of the distance from the origin

Reflektion i grafen till cosinus hyperbolicus av avståndet från origo.

Theory

En röd yta, en infallande vit stråle (med riktningsvektor), en röd normallinje (med utåtpekande enhetsnormal) och en grön reflekterad stråle (med riktningsvektor).

En röd yta, en infallande vit stråle (med riktningsvektor) och en grön reflekterad stråle (med riktningsvektor). Dessutom vektorerna p och x från texten (i gult).

Read the series on the AlgoSim mirror simulator.

All images are generated by Andreas Rejbrand.